Kredit za gradnju ko nudi i kako dobiti?

Ukoliko ste već odlučili da putem kredita banke kupite novi stan i pritom ispunjavate sve specifične uslove koji su propisani za ovu vrstu kredita svakako će biti povoljnije da uzmete kredit sa subvencijom. Za ovaj model vam je potrebno manje učešće od 5%, pored toga i država obezbeđuje određeni deo koji iznosi 20%.

Pored toga, neki od uslova su propisani od strane države i time su banke ograničene u smislu uvođenja svojih specifičnih uslova, kao što je npr. određivanje visine marže. Navedeno opet predstavlja povoljnost u odnosu na komercijalne kredite ove vrste, jer se kamatne stope za komercijalne stambene kredite trenutno kreću u proseku od 7 do 10%.

Na našem potralu banke.online.rs možete pratiti i kretanje vrednosti EURIBOR-a kako biste bili pravovremeno informisani i upućeni u kom smeru se kreću uslovi za otplatukredita.

U tabeli u nastavku vam predstavljamo pregled banaka koje su na svojim sajtovima predstavile uslove novog programa.

Banka

Kamata

Usklađivanje sa vrednošću EURIBOR-a

Period

Grejs period

UniCredit Banka

4.09-4.5% + 6M euribor

2 puta godišnje

10 – 30 godina

 

Societe Generale Banka

4.25-4.45% + 6M euribor

Svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec

5 – 30 godina

12 meseci

Volksbank

4.5% + 6m euribor

 

30 godina

 

EFG Eurobank

4.5% + 6m euribor

2 puta godišnje

30 godina

 

Banca Intesa

4.5% + 6m euribor

Kvartalno

Do 30 godina

12 meseci

ERSTE Bank

4.5% + 6m euribor

 

10 do 30 godina

 

Komercijalna banka

4.5% + 6m euribor

2 puta godišnje

Do 30 godina

12 meseci

KBC Banka

4.5% + 6m euribor

Na godišnjem nivou

Do 30 godina

 

Hypo Alpe-Adria Bank

4.5% + 6m euribor

 

Do 30 godina

12 meseci

Credit Agricole Banka

4.5% + 6M euribor

Kvartalno

Do 30 godina

 

Čačanska banka

4.5% + 6m euribor

 

6 - 30 godina

 

Komercijalna banka krediti

Komercijalna banka pocela je da prima zahteve za subvencionisane stambene kredite, u skladu s Uredbom Vlade Srbije o merama podrške gradevinskoj industriji kroz dugorocno stambeno kreditiranje u 2013. godini, saopšteno je danas iz banke.
 
Stambeni kredit uz subvenciju se odobrava do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, a maksimalno do 100.000 evra, s periodom otplate do 30 godina i mogucnošcu korišcenja grejs perioda do 12 meseci.

Nominalna kamatna stopa na kredit je 4,5 odsto godišnje, uvecano za vrednost šestomesecnog EURIBOR-a, dok se uskladivanje kamate vrši dva puta godišnje.

Podnosilac zahteva za kredit mora da bude srpski državljanin sa prebivalištem na teritoriji Srbije, i da ne bude stariji od 70 godina na dan dospeca poslednjeg mesecnog anuiteta.

Potrebno je, takode, da ne poseduje u vlasništvu stambeni objekat u celosti, da nema stambeni kredit u korišcenju i da mesecna zarada podnosioca zahteva, kao i njegovog supružnika, ne prelazi 150.000 dinara, pojedinacno.

U odnosu na kredite odobravane prošle godine, ucešce klijenta je sada povecano na 10 odsto od vrednosti nekretnine, tolika je i subvencija Republike Srbije, a iznos kredita Komercijalne banke je 80 odsto.

Subvencionisani iznos kredita otplacuje se poslednjih pet godina.

Dobijanje dozvole za gradnju

Kako dobiti gradevinsku dozvolu za montažnu kucu? - Korak 2 – Lokacijska Dozvola Lokacijska dozvola je prvi legalni dokumenat u proceduri uspostavljenoj po Novom zakonu o planiranju i izgradnji za izgradnju legalnog objekta. Dobija se na osnovu idejnog rešenja gradevinskog projekta. Sadrži sve uslove i podatke potrebne za izgradu tehnicke dokumentacije u skladu sa važecim planskim dokumentom. Zahtev za lokacijsku dozvolu Zahtev za lokacijsku dozvolu se predaje u opštini na kojoj se nalazi gradevinska parcela za objekte do 800m² bruto površine. Za vece objekte, zahtev se predaje u Sekretarijatu za urbanizam i gradevinske poslove. Zahtev za lokacijsku dozvolu treba da sadrži: Kopiju plana katastarske parcele na kojoj ce se graditi objekat (montazna kuca) ili urbanisticki projekat overen od strane Sekretarijata za urbanizam i gradevinske poslove. Osnovno je da gradevinska parcela mora da bude formirana da bi se dobila lokacijska dozvola. Bilo da se formira od katastarske parcele ili ne. Ukoliko ne, mora se uraditi urbanisticki projekat. Provera da li se može formirati gradevinska parcela mora se uraditi pre podnošenja zahteva za lokacijsku dozvolu kao što smo objasnili u našem prvom clanku. Izvod iz katastra podzemnih instalacija za parcelu. Ovaj izvod možete dobiti iz Republickog geodetskog zavoda (RGA).

Iako ga nismo ukljucili u pripremnu fazu, dobra je ideja dobiti ga unapred. Dokaz o pravu svojine na parceli. Ovaj deo smo objasnili u našem prvom clanku. Idejno rešenje planirane izgradnje Idejno rešenje se sastoji od tekstualnog dela i 4 graficka priloga. Tekstualni deo ukljucuje: tehnicki opis lokacije, karakteristike objekta, opis konstrukcije i fundiranja objekta; opis nacina grejanja i hladenja objekta; opis tehnickog rešenja obezbedenja iskopa temeljne jame, terena i susednih objekata; opis namene i tipa objekta. Graficki deo ima 4 priloga koji ukljucuju: situaciono rešenje sa pozicijom i dimenzijama parcele, planirana dispozicija objekta, pozicija susednih parcela i objekata na njima sa kucnim brojevima; karakteristicni izgledi objekta, fasade; preseci objekta; osnove po etažama, osnove krova. Dobijanje lokacijske dozvole Po zakonu (clan 54), nadležna služba treba da obavesti investitora u roku od 8 dana ukoliko zahtev za lokacijsku dozvolu nije kompletan. Ako je zahtev sa kompletnom dokumentacjom u redu, nadležna služba mora izdati lokacijsku dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja ili kompletiranja zahteva. Jednom kada dobijete lokacijsku dozvolu, treba da pripremite zahtev za gradevinsku dozvolu koji smo opisali u sledecem koraku. Izgradnja samo sa Lokacijskom Dozvolom Iz razloga što je Novi Zakon o planiranju i izgradnji kreirao veliki zastoj u gradevinskim projektima u Srbiji, objavljeno je od strane Ministra Olivera Dulica da ce, od utorka 5-og aprila, 2010, opštine poceti sa izdavanjem lokacijskih dozvola za sve objekte, ukljucujuci i objekte vece od 800m² bruto površine. Pored toga, za objekte vece od 800m² bruto, investitori ce moci da krenu sa izgradnjom samo sa lokacijskom dozvolom, bez cekanja na gradevinsku dozvolu koju ce obezbediti za vreme trajanja izgradnje. preuzeto sa sajta beodom.com

Prednosti izgradnje montažnih i niskoenergetskih objekata


    Minimalna potrošnja energije za izradu montažnog objekta
    100% mogucnost reciklaže
    Odlicna toplotna i zvucna izolacija
    Odlicna mikroklima – prirodna regulacija
    Prirodni i ekološko prihvatljivi materijali
    Upotreba materijala, koji pozitivno utjecu na stambenu mikroklimu
    Zbog malog stupnja vlažnosti pri useljenju stanovanje je ugodno i zdravo
    Zaštita od potresa
    Brzina gradnje
    Zaštita od požara
    Dobra iskorištenost prostora i prilagodavanje vanjskih oblika znacajkama pokrajine

 

Brza, cvrsta, trajna i topla , sa naglaskom na ekološka , osnovne su karakteristike naših drvenih montažnih kuca.

Ekonomicnost montažnih kuca bitna je financijska karika u vremenu stagnacije gradnje i globalne krize. Prilagodljive kuce niske cijene izvedbe, u usporedbi sa klasicnom gradnjom, aktuelna su komponenta poticaja stanogradnje.

Život u montažnoj niskoenergetskoj kuci se uvelike ne razlikuje od života u kuci standaradne (ciglene) gradnje, osnovna razlika je da ce Vam racuni biti znatno manji nego u neenergetskoj kuci. Još jedna prednost je da  je trošak same izgradnje kuce znatno manji nego kod klasicne gradnje.

Obzirom na specificnost gradnje montažnih kuca dana 29. listopada 2009.g. dobili smo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, suglasnost za projektiranje, pripremu i izvodenje posebno zahtjevnih gradevinskih objekata.

Montažne, drvene kuce ekološki su proizvod.
Svojim karakteristikama i materijalima koji se u njih ugraduju pozitivno su orjentirane u smislu ocuvanja covjekovog okoliša, zbrinjavanja gradevinskog otpada i zbrinjavanja buducih ostataka gradevine nakon isteka njene uporabe.
Tijekom uporabe neusporediva je termicka zaštita koja rezultira uštedom energije, koja više od bilo kojeg konstruktivnog gradevinskog sklopa prati svjetske, suvremene trendove kao i ispunjavanje bitnog zahtjeva za gradevinu vezano uz uštedu energije i toplinsku zaštitu propisanu Tehnickim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 79/05 , 155/05 , 74/06 .

Brzina gradnje montažne kuće

Montažne kuce se grade mnogo brže od obicnih, zidanih kuca. Dok je za zidanu kucu potrebno po nekoliko meseci, a cesto i cela godina za završetak radova, za montažnu kucu potrebno je od 30 do 60 dana, u zavisnosti od modela.

JoomShaper

Main Menu