Komercijalna banka krediti

Komercijalna banka pocela je da prima zahteve za subvencionisane stambene kredite, u skladu s Uredbom Vlade Srbije o merama podrške gradevinskoj industriji kroz dugorocno stambeno kreditiranje u 2013. godini, saopšteno je danas iz banke.
 
Stambeni kredit uz subvenciju se odobrava do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, a maksimalno do 100.000 evra, s periodom otplate do 30 godina i mogucnošcu korišcenja grejs perioda do 12 meseci.

Nominalna kamatna stopa na kredit je 4,5 odsto godišnje, uvecano za vrednost šestomesecnog EURIBOR-a, dok se uskladivanje kamate vrši dva puta godišnje.

Podnosilac zahteva za kredit mora da bude srpski državljanin sa prebivalištem na teritoriji Srbije, i da ne bude stariji od 70 godina na dan dospeca poslednjeg mesecnog anuiteta.

Potrebno je, takode, da ne poseduje u vlasništvu stambeni objekat u celosti, da nema stambeni kredit u korišcenju i da mesecna zarada podnosioca zahteva, kao i njegovog supružnika, ne prelazi 150.000 dinara, pojedinacno.

U odnosu na kredite odobravane prošle godine, ucešce klijenta je sada povecano na 10 odsto od vrednosti nekretnine, tolika je i subvencija Republike Srbije, a iznos kredita Komercijalne banke je 80 odsto.

Subvencionisani iznos kredita otplacuje se poslednjih pet godina.

JoomShaper

Main Menu