Prednosti izgradnje montažnih i niskoenergetskih objekata


    Minimalna potrošnja energije za izradu montažnog objekta
    100% mogucnost reciklaže
    Odlicna toplotna i zvucna izolacija
    Odlicna mikroklima – prirodna regulacija
    Prirodni i ekološko prihvatljivi materijali
    Upotreba materijala, koji pozitivno utjecu na stambenu mikroklimu
    Zbog malog stupnja vlažnosti pri useljenju stanovanje je ugodno i zdravo
    Zaštita od potresa
    Brzina gradnje
    Zaštita od požara
    Dobra iskorištenost prostora i prilagodavanje vanjskih oblika znacajkama pokrajine

 

Brza, cvrsta, trajna i topla , sa naglaskom na ekološka , osnovne su karakteristike naših drvenih montažnih kuca.

Ekonomicnost montažnih kuca bitna je financijska karika u vremenu stagnacije gradnje i globalne krize. Prilagodljive kuce niske cijene izvedbe, u usporedbi sa klasicnom gradnjom, aktuelna su komponenta poticaja stanogradnje.

Život u montažnoj niskoenergetskoj kuci se uvelike ne razlikuje od života u kuci standaradne (ciglene) gradnje, osnovna razlika je da ce Vam racuni biti znatno manji nego u neenergetskoj kuci. Još jedna prednost je da  je trošak same izgradnje kuce znatno manji nego kod klasicne gradnje.

Obzirom na specificnost gradnje montažnih kuca dana 29. listopada 2009.g. dobili smo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, suglasnost za projektiranje, pripremu i izvodenje posebno zahtjevnih gradevinskih objekata.

Montažne, drvene kuce ekološki su proizvod.
Svojim karakteristikama i materijalima koji se u njih ugraduju pozitivno su orjentirane u smislu ocuvanja covjekovog okoliša, zbrinjavanja gradevinskog otpada i zbrinjavanja buducih ostataka gradevine nakon isteka njene uporabe.
Tijekom uporabe neusporediva je termicka zaštita koja rezultira uštedom energije, koja više od bilo kojeg konstruktivnog gradevinskog sklopa prati svjetske, suvremene trendove kao i ispunjavanje bitnog zahtjeva za gradevinu vezano uz uštedu energije i toplinsku zaštitu propisanu Tehnickim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 79/05 , 155/05 , 74/06 .

JoomShaper

Main Menu